ПРОКУРОРЪТ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС

13.00 лв.

Автор : Светла Янкулова

Издателство : Сиби

ISBN :  978-619-226-010-1

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 176

Език : български

Код: 978-619-226-010-1 Категории: ,

Описание

Книгата изследва участието на прокурора в административния процес. В нея са разгледани устройството, функциите и принципите на дейността на прокуратурата съгласно Конституцията и Закона за съдебната власт.

Анализирани са отношенията между прокуратурата и изпълнителната власт, определена е правната същност на прокурорския надзор съгласно Конституцията и е направена класификация на видовете прокурорски надзор върху органите на изпълнителната власт. Изследвано е участието на прокурора в административните производства, които са част от „широкото“ понятие за административен процес. Обособени са две основни форми на участие на прокурора в административния процес според начина на образуване на административните производства: иницииране на административни производства и участие в административни производства, което от своя страна се поделя на задължително участие по предвиждане на закона и встъпване в образувани административни производства по преценка на прокурора. Разгледани са и дискусионни въпроси във връзка с участието на прокурора в административния процес: процесуално положение, защитаван интерес и процесуалните средства за участие в различни административни производства.

Светла Янкулова е доктор по право, главен асистент по административно право и административен процес в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски.