-10%

ПРОПОРЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ИЗБОРИ И ЕЛЕКТОРАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

31.50 лв.

Автор : Светослав Живков
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5490-1
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 552
Език : български

Описание

Д-р Светослав Живков е роден през 1979 година в София. Възпитаник е на 7 СУ „Св. Седмочисленици“ и на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистър по история (2003), бакалавър по политология (2007) и доктор по история (2010). Преподавател в Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“ и в катедра „История на България“ към Историческия факултет на Софийския университет, където води лекции и семинари по дисциплините „Нова българска история“, „Българските избори“, „История на избирателното право и изборните системи“ и „Избирателно право и изборни системи в балканските страни“. Научните му интереси са насочени към еволюцията на политическата система на България, партиите, конституционната уредба, изборния процес и електоралното законодателство. Автор на книгата „Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! (1899 – 1902)“ и на много научни студии и статии, занимаващи се с проблемите на българската политическа система до Втората световна война.
Предлаганата монография изследва изборния процес в страната в първите години на XX век. На фона на тенденциите в европейски и световен мащаб се проследяват причините, поради които българските държавници постепенно изоставят традиционната мажоритарна система и я заменят с пропорционална. На детайлен анализ са поставени промените в изборния кодекс в периода 1908 – 1914 г., както и отражението на новите регулации върху изборния процес и политическата система на България.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД ……………………………………………………………………………….. 9
Първа глава
Ранните пропорционални системи
(до Първата световна война) ………………………………………….. 23
Втора глава
Българската мажоритарна система
и опитите за нейната отмяна до 1908 г. ………………………… 75
Изборната система от 1893 година – специфики
и функциониране ……………………………………………………………… 75
Ранна пропаганда на пропорционалната система в България …….. 86
Трета глава
Реформено време. Електоралното законодателство
на правителството на Александър Малинов ………………….. 123
Изборната реформа от 1909 година ……………………………………….. 123
Дебютът на пропорционалната система в България,
частичните промени в Избирателния закон от 1910 година
и Законът за избирателните секции и околии ……………………… 150
Измененията в Избирателния закон от 1911 година
и изборите за селски общински съвети ………………………………. 180
Четвърта глава
Изборни реформи и избори
при правителството на Иван Ев. Гешов ……………………….. 207
Изборите за V ВНС и измененията в Търновската конституция,
отнасящи се до електоралните регулации …………………………… 207
Съжителствената смесена система в действие.
Изборите за XV ОНС ………………………………………………………… 260
Избори за градски и окръжни съвети
(есента и зимата на 1911 – 1912 г.) ……………………………………. 324
„Реформата на реформите“ от 1912 година …………………………….. 335
Пета глава
Голямата реформа в действие.
Изборите от 1913 и 1914 година ………………………………….. 395
Изборите от есента на 1913 година ……………………………………….. 396
Изборите за XVII ОНС …………………………………………………………… 444
Заключение ………………………………………………………………….. 509
Литература …………………………………………………………………… 515
Резюме на английски език ……………………………………………… 533
Приложение …………………………………………………………………. 537

Също може да ви хареса…