Прохирон / Закон градски. Юридическото наследство на православното славянство

50.00 лв.

Автор : Марияна Цибранска-Костова

Издателство : Валентин Траянов

ISBN : 9789549928846

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 346

Език : български

Описание

Съдържание

Уводни думи

I. История на паметника и на изследванията за него

1. Византийският Прохирон – славянският Закон градски. Преводи, издания и изследвания на

Прохирона

2. Основни филологически проблеми при проучването на славянския превод на Прохирона в Иловичката кръмчая

Кратки въвеждащи данни

Структура на текста

За термините на римо-византийското право

За думите с чужд произход

За синонимията

За сложните думи

За някои правни формули и колокации в правния дискурс

За правните субекти

За глосите в Прохирона като лексикална база данни

Вътрешнотекстови глосирания

Маргинални глос

Класификация и типология на глосите

3. Изводи

Използвана литература

Принципи на издаване на текста и на съставянето на Глосара към него

II. Наборен текст на Прохирона по Иловичкия препис от 1262 г.

III. Превод на Прохирона

Глосар на думи и изрази от средновековния славянски текст на Прохирона според Иловичкия препис от 1262 г.

Procheiros nomos / Zakon gradski (Summary)