-10%

Процесът на обучението. Дидактика

45.00 лв.

Автор : Марин Андреев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 9540708613
Година : 1996
Корица : мека
Страници : 424
Език : български

Описание

В нашето училище неизбежно ще се извършват промени, ще се възприемат решения, които трябва да бъдат в съзвучие с перспективните тенденции в развитието на образователните системи в по-напредналите страни. За да се формират по-трайни и по-перспективни решения, е необходимо както добро познаване на значимите процеси в световното образование, така и реалистична интерпретация на нашите образователни дадености и възможности да следваме тенденциите в развитите страни. Така ще се предпазим от нови опити да се устремим към нереалистични цели в образованието, макар и ръководени от добри намерения.
В този процес теорията на обучението – дидактиката, е призвана да играе особено важна роля, защото обобщава значимите характеристики на процесите в училищното обучение, йерархизира ценностите в тази облает и формулира значимите тенденции и реалистичните перспективи. Динамичните процеси и търсения в световното образование през последните няколко десетилетия доведоха до формулирането на важния дидактически извод, че за качеството на училищното обучение сега имат по-голямо значение дидактико-методическите проблеми и съдържанието на обучението, а не структурните промени и футурологичните идеи от края на 60-те години с техния нереален и утопичен характер.
Българското образование и нашето учителство изпитват остра нужда от конструктивна и реалистична интерпретация на проблемите на училищното обучение. Надявам се, че това издание ще допринесе за задоволяването на тази потребност.

Също може да ви хареса…