-5%

Психоанализа в ерата на терапии, основани на доказателства : Клинични и изследователски перспективи

23.75 лв.

Автор : Светослав Савов
Издателство : Нов български университет
ISBN : 9786192331979
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 344
Език : български

Описание

Настоящата монография представлява първият цялостен труд на български език, посветен на емпиричния статут на психоанализата и психоаналитичните терапии. Авторът подлага на критичен анализ развитието на проучванията на психоаналитичния процес и резултати, значимите методологични проблеми от сравнителните изследвания на водещите психотерапевтични модели, както и други ключови теми в специализираната литература като терапевтичната връзка и възможността за операционализация на психоаналитични конструкти. Изданието открива възможност за преоткриване на връзките между академичните и професионални общности в областта на клиничната психология, психотерапията и психоанализата.
СЪДЪРЖАНИЕ
Благодарности ……………………………………………………………. 9
Въведение ………………………………………………………………….. 11
Първа глава
Психоаналитичната
изследователска традиция ……………………………………… 19
1.1. Що за наука е психоанализата? …………………….. 20
1.2. Цели на психоанализата и
психоаналитичната психотерапия ……………. 24
1.3. Еволюция на
психоаналитичните изследвания ……………….. 28
1.4. Възможно ли е да се измерват
психоаналитични конструкти ……………………. 35
1.4.1. Изследвания на ментализацията
и афективната регулация,
провеждани в България ………………………………. 39
1.4.2. Формализирани системи за измерване на
психоаналитичния процес и структурно-
функционалната промяна …………………………….77
Втора глава
Изследователски стратегии върху процеса
и резултатите на психоанализата ……………………….. 85
2.1. Изследване на случай: психоанализата
като изследователски метод ……………………… 90
2.2. Невробиология на
психоаналитичния процес ……………………………. 95
2.3. Рандомизирани контролирани
проучвания и натуралистични
изследвания …………………………………………………… 101
2.4. Метаанализи и
систематични прегледи ……………………………… 103
Трета глава
Ориентирани към
диагностични групи изследвания ………………………….. 107
3.1. Депресивни разстройства ………………………….. 109
3.2. Тревожни разстройства …………………………….. 119
3.3. Личностови разстройства ………………………… 124
3.4. Хранителни разстройства ………………………… 132
3.5. Психосоматични разстройства ……………….. 135
3.6. Зависимости ………………………………………………… 140
3.7. Психотични разстройства ………………………… 144
3.8. Детска и юношеска психопатология ………… 148
3.9. Теория на общите психопатологични
фактори ……………………………………………………….. 156
Четвърта глава
Терапевтични фактори
и механизми на промяна ………………………………………… 163
4.1. Отношенчески фактори …………………………….. 166
4.2. Личността на аналитика…………………………… 176
4.3. Прозрение …………………………………………………….. 181
4.4. Факторът „Време“:
продължителност и
интензивност на терапията ……………………. 184
4.5. Структурна или
симптоматична промяна …………………………… 194
4.6. Съотношение цена/качество
(рентабилност)…………………………………………… 200
4.7. Общи и специфични
терапевтични фактори …………………………….. 203
Пета глава
Мястото на психоанализата
в ерата на терапии,
основани на доказателства ………………………………….. 213
5.1. Сравнителни изследвания на
психоанализата и психоаналитичната
психотерапия ………………………………………………. 215
5.2. Психологични и биологични терапии ………… 220
5.3. За пристрастията в науката ……………………. 227
Шеста глава
Психоанализа в условията
на пандемия ……………………………………………………………… 241
6.1 Модификации на рамката
при теле- и видеомедиираната
психотерапия и психоанализа …………………….. 241
6.2 Психоанализа по време на
COVID-19 пандемията …………………………………… 253
Заключение ……………………………………………………………… 261
Литература ……………………………………………………………….. 265

Също може да ви хареса…