ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

15.00 лв.

Автор : Деян Хаджийски
Издателство : Фабер
ISBN : 978-619-00-1598-7
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 204
Език : български

Описание

Монографията „Психологически аспекти на обучението и управлението на персонала“ поставя едни от най-актуалните, съществени и проблематични въпроси, свързани с подбора и управлението на персонала в контекста на традиционните и иновативни съвременни подходи, едновременно задаващи параметрите на организационното поведение и определящи детерминантите на индивидуалната и груповата ни организационна активност.
Д-р Хаджийски е разчел не само правилно, но и задълбочено логиката на утвърдени в социалните науки подходи за обяснение на детерминантите на индивидуалното, групово и организационно управление преди и сега. Теоретичните анализи се отличават с комплексност, умело постигната посредством разкриване на сходствата и различията в методите за подбор на персонал в сравнителна перспектива, с детайлизирано представяне на техните разновидности.

Също може да ви хареса…