Психологично профилиране на извършители на убийство

12.00 лв.

Автор : Неделчо Стойчев

Издателство : Парадигма

ISBN : 954326029X

Година : 2005

Корица : мека

Страници : 90

Език : български

Описание

Монографията представя технологията на психологичния анализ на насилствените престъпления срещу личността и създаването на психологичен профил на неизвестен извършител на убийство. Представени са основните елементи на психологичния профил и фактори, обуславящи криминалното поведение. Анализирани са случаи от криминалната практика и са систематизирани водещи профилни характеристики на извършители на насилствени престъпления.