Психология на аномалното развитие

15.00 лв.

Автор : Ваня Матанова

Издателство : Софи – Р

ISBN : 9549615561

Година : 2003

Корица : мека

Страници : 287

Език : български

Описание

Доцент д-р Ваня Матанова работи в областта на клиничната и специалната психология. От 1990 г. е доктор по психология, а от 2000 г. е доктор на психологическите науки. От 1992 до 2001 г. е ръководител на катедра „Специална педагогика“ и ръководител на Центъра за европейски изследвания по специална педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“. От 2001 г. е директор на магистърската програма по „Клинична и консултативна психология“ в СУ „Кл. Охридски“ и директор на бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет. Автор е на три монографии и множество статии и студии в наши и чуждестранни научни издания.
Настоящата книга представлява интерес за психолози, медици и логопеди, както и за всички, които се интересуват от психичното развитие на децата.

СЪДЪРЖАНИЕ
ОБЩА ЧАСТ
ОТНОВО ЗА АНОМАЛНОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
РОДИТЕЛСКИ РЕАКЦИИ И РОДИТЕЛСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО
ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА-ИЗКЛЮЧЕНИЯ
КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, ДИАГНОЗА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ ПРИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
ЕМОЦИОНАЛНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ЕТИОЛОГИЯ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
АГРЕСИЯТА – ПОВЕДЕНЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ
ХИПЕРКИНЕТИЧЕН СИНДРОМ – ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ И СИМПТОМАТИКА
РАЗСТРОЙСТВО НА СОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ
ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗСТРОЙСТВА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. ТРЕВОЖНИ И ФОБИЙНИ РАЗСТРОЙСТВА В ДЕТСТВОТО
РАЗСТРОЙСТВА НА СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ. РЕАКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО НА ПРИВЪРЗАНОСТТА
ЕЛЕКТИВЕН МУТИЗЪМ
ТИКОВЕ И ТИКОПОДОБНИ ХИПЕРКИНЕЗИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
СЕНЗОРНА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ
КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ
СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА СПОСОБНОСТТА
ЗА УЧЕНЕ – ДИСЛЕКСИЯ
ДИСЛЕКСИЯТА – ХОЛИСТИЧЕН ПРОБЛЕМ НА ПСИХИЧНОТО И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ
УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
ГЕНЕРАЛИЗИРАНИ РАЗСТРОЙСТВА
НА РАЗВИТИЕТО – АУТИЗЪМ
АСПЕРГЕР-СИНДРОМ
РЕТ-СИНДРОМ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА