Психология на деца и ученици със специални образователни потребности

18.00 лв.

Автор : Дора Левтерова, Иван Тричков, Ваня Сивакова, Златомира Костова, Жана Атанасова
Издателство : УИ “ Паисий Хилендарски „
ISBN : 978-619-202-310-2
Година : 2018
Корица : мека
Страници : 280
Език : български
Код: 978-619-202-310-2 Категории: ,

Описание

Психология на деца и ученици със специални образователни потребности е пространство на психологическата наука, което пряко корелира с апликацията на психологическите когниции в средовия контекст на приобщаващото образование. Изучаването на характеристиката на демонстрирани специални образователни потребности вследствие на увреждания, психически и поведенчески разстройства, нарушения в комуникативното и социалното функциониране се явява неотменно познание за всеки психолог, педагог и социален работник. Специалните образователни потребности при различни (по вид, характер и степен на изразеност) увреждания, разстройства и нарушения притежават своя психологическа специфика, която се явява фундаментална за разбирането както на самите увреждания, разстройства и нарушения, така и за разбирането и структурирането на индивидуални учебни планове и програми, за консултиране и терапевтични интервенции.
Учебникът е предназначен за студенти от професионални направления по психология, специална педагогика, предучилищна и начална педагогика, социална педагогика, социални дейности; за образователни администратори; за родители; за представители на неправителствени организации, които работят в областта на приобщаващото образование; както и за всички, които се интересуват от представената проблематика и за които проблематиката би била от полза за ефективни и коректни дейности с децата и учениците със специални образователни потребности.

Също може да ви хареса…