Психология на майчинството

16.50 лв.

Автор : Диана Димитрова

Издателство : ИК Стено

ISBN : 9786192410278

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 248

Език : български

Описание

Мотивът за написването на тази книга се корени в личното ми разбиране, че раждането на дете ни приближава най-осезаемо до Бога. Създавайки свой генетичен наследник, по свой образ и подобие, преживявайки трансформациите на абсолютната, безвъзмездна и безусловна любов, майката и бащата са създателите, пазителите и менторите за своето дете. То идва на света с плач, обявявайки, че нищо вече няма да е същото. „Новодошлият“ променя завинаги живота на своите родители, на семейството, в което расте, на приятелите, които има, на хората, в които се влюбва. Всъщност… променя цялата Вселена. И ние носим отговорност за това. А тази книга е моят скромен принос, израз на личната ми отговорност към майките и техните новородени деца.

Отдавна е известно, че начинът, по който влизаме в този свят, играе ключова роля в начина, по който живеем в него. Затова в първа глава са разгледани различните лица на майчинството в опит да отговорим на въпросите: съществува ли универсален майчин инстинкт и как се променя концепцията за добрата майка през годините. Съвременната наука надникна в утробата, постави под контрол раждаемостта, „приватизира“ раждането и го превърна в клинично медицинско събитие. Днес всяка четвърта жена у нас ражда детето си по начин, различен от нормалния, чрез Цезарово сечение. Но наясно ли сме с последиците? Част от отговорите са споделени в глава втора, заедно с идеята, че раждането е преобразяващо събитие с голям емоционален заряд и дългосрочни последици както за майката, така и за детето.

Представената теория на привързаността е разгледана в контекста на акушерските грижи, изхождайки от схващането, че първият час след раждането е времето, когато се поставят основите на една изначална, предопределяща живота ни любов. Разширяването на знанията за емоционалните процеси, протичащи през най-ранните периоди на детското развитие, ще помогне на специалистите да променят към по-добро болничните практики. А на младите родители ще подскажат по-пряк път към ефективно родителство. Всъщност преходът към него никак не е лесен. Факт е, че само 10% от двойките показват повишаване на удовлетвореността от връзката си след раждането. Това не е ли смущаващо? Нима раждането на дете не е най-щастливото събитие в живота ни?! На трудностите в усвояването на нови социални роли и пренастройване на семейните отношения е посветена четвърта глава. Знанията за този преход (които някои учени наричат „криза“) ще помогне на специалистите да оказват по-ефективна подкрепа на младите семейства, а родителите ще въоръжи с търпение и желание за самоусъвършенстване.

Изхождайки от личната си практика като консултант по семейно планиране, в последната глава съм споделила своите виждания за особеностите на консултирането в контекста на сексуалното и репродуктивно здраве. Във време, когато хомосексуалното родителство е факт, съжителството в безбрачие е норма, а думата „джендър“ все още не може да намери своето място в общественото пространство, вярвам, че това ще е от полза за всички, които се вълнуват от тази проблематика.

Доц. Диана Димитрова е родена във Варна през 1959 година. Има докторска степен по психология, магистърска степен по управление на здравните грижи, бакалавър е по социални дейности и има акушерска диплома от Медицински колеж – Варна. През 1999 година създава първото в страната „Училище за родители“. Автор е на книгите „Акушерки на практика“, „Немедикаментозни методи за обезболяване на раждането“, „Пренатална и перинатална психология. Програми за родителска подготовка“, както и на над 80 научни публикации. През 2009 година е включена в алманаха „Бележити български жени“ за заслуги към здравето на бременните жени у нас и техните деца.

СЪДЪРЖАНИЕ

Рецензия от проф. Иван Александров д.пс.н. ………………………………………….. 7

Въведение…………………………………………………………………………………………….. 9

Глава първа. Бременност и майчинство

I…. Кратък исторически преглед върху
вярванията, свързани с майчинството …………………………………………. 11

II… Съвременни психосоциални концепции,
свързани с бременността и майчинството ……………………………………. 28

1.. Етологичен подход към майчинството ……………………………………….. 29

2.. Социоцентристка позиция към майчинството ……………………………… 32

3.. Психоаналитична концепция за майчинството ……………………………. 33

3.1. Общ преглед върху психоаналитичната теория……………………… 33

3.2. Психоаналитична концепция за майчинството………………………. 44

4.. Съвременни виждания за бременността и майчинството ……………… 48

III. Психично здраве по време на бременност.
Стрес и бременност ……………………………………………………………………… 52

1.. Промени в психичното функциониране
по време на бременност ……………………………………………………………. 52

2.. Стрес и бременност. Стратегии за управление на
дистреса по време на бременност ………………………………………………. 66

2.1. Влияние на пренаталния стрес върху
развитието на плода ……………………………………………………………. 66

2.2. Късни последици от пренаталния стрес ……………………………….. 68

2.3. Стратегии за управление на дистреса
по време на бременност ………………………………………………………. 70

3.. Домашно насилие между партньорите по време на
бременност в контекста на психичното здраве ……………………………. 73

4.. Психични разстройства по време на бременност ………………………… 77

4.1. Общи признаци за психичното разстройство ………………………… 77

4.2. Депресия и бременност ……………………………………………………….. 77

4.3. Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)
преди и след раждането ………………………………………………………. 83

Глава втора. Раждане

I…. Психологически аспекти на раждането ………………………………………. 88

II… Страхът от раждането и ролята на пренаталната подготовка ……… 97

1.. Що е страх и тревожност и има ли разлика между тях ………………… 97

2.. Дефиниране и произход на страха от раждането ……………………….. 101

2.1. Биологичен произход на страха от
раждането (страх от болка)………………………………………………… 102

2.2. Психологически произход на страха от раждането………………. 104

2.3. Социално-икономически причини за страх от раждането……… 106

3.. Разпространение на страха от раждането …………………………………. 106

4.. От какво се страхуват жените?
(Съдържание на страха от раждането) ……………………………………… 108

5.. Патологичен страх от раждането (токофобия) ………………………….. 110

6.. Ефекти на страха върху протичането на бременността,
раждането и последващия живот ……………………………………………… 112

6.1. Ефекти на страха върху протичане на бременността……………. 112

6.2. Ефекти на страха върху протичане на раждането и
родилното преживяване……………………………………………………… 113

6.3. Влияние на страха от раждането върху
последващия живот……………………………………………………………. 114

7.. Стратегии за справяне със страха от раждане …………………………… 115

7.1. Подготовка за раждането…………………………………………………… 115

7.2. Психотерапия и психологическа подкрепа………………………….. 119

7.3. Секцио Цезареа по желание като стратегия за
справяне със страха от раждането………………………………………. 120

8.. Акушерски компетенции, свързани с превенция на
страха от раждането ……………………………………………………………….. 120

III. Влияние на раждането върху последващия живот на индивида … 121

1.. Общ преглед върху психологическите аспекти на
травмата от раждането ……………………………………………………………. 121

2.. Саморазрушително поведение и начин на раждане ……………………. 124

3.. Психологически последици от асфиксия по време на раждането … 126

4.. Прилагане на форцепс и вакуум екстракция и
техните психологически последици …………………………………………. 128

5.. Психологически последици от преждевременното раждане ……….. 128

6.. Аутизъм и начин на раждане ……………………………………………………. 129

7.. Влияние на оперативното раждане (Секцио Цезарея)
върху последващи живот на индивида ……………………………………… 131

IV. Психо-емоционални проблеми на послеродовия период ……………. 141

1.. Психоемоционални задачи в пуерпериума ……………………………….. 141

2.. Следродилни психични разстройства ……………………………………….. 144

2.1. Майчината тъга (Maternity blues, Postnatal blues) ………………… 145

2.2. Постпартална/следродилна депресия …………………………………. 146

2.3. Пуерперална психоза ………………………………………………………… 151

Глава трета. Теория за привързаността в
контекста на акушерските грижи

I…. Въведение в теорията за привързаността …………………………………… 153

II… Как бебето повлиява поведението на възрастния ………………………. 159

III. Пренатална привързаност …………………………………………………………. 161

1.. Теория за пренаталната привързаност ………………………………………. 161

2.. Детерминанти на пренаталната привързаност …………………………… 164

3.. Съвременните диагностични технологии и
пренатална привързаност ………………………………………………………… 165

4.. Оценка и измерване на връзката майка – плод …………………………… 167

5.. Практики за насърчаване на пренаталната привързаност …………… 168

IV. Разстройства в привързаността …………………………………………………. 170

V… Първият час след раждането – решаващият старт ……………………… 175

Глава четвърта. Семейството в периода на
преход към родителство

I…. Защо му е на човек семейство? ………………………………………………….. 183

II… Семейството в периода на преход към родителство …………………… 186

1.. Жизнен цикъл на семейството ………………………………………………….. 186

2.. Семейството след раждането на детето ……………………………………. 191

2.1. Дефиниция………………………………………………………………………… 191

2.2. Теории, обясняващи промените по време на
прехода към родителство…………………………………………………… 192

2.3. Най-често срещани проблеми в периода на
преход към родителство…………………………………………………….. 193

III. Подкрепа за семейства в период на преход към родителство …….. 196

Глава пета. Психология на пола в контекста на
репродуктивното и сексуално здраве

I…. Основни понятия и дефиниции …………………………………………………. 201

II… Съвременни аспекти на понятието „пол“ ………………………………….. 204

1.. Биологични аспекти на пола ……………………………………………………. 204

2.. Психологически аспекти на пола ……………………………………………… 206

2.1. Полова идентичност………………………………………………………….. 206

2.2. Полова роля………………………………………………………………………. 207

2.3. Психосексуалната ориентация …………………………………………… 210

3.. Социологически аспекти на пола ……………………………………………… 211

III. Полови различия ……………………………………………………………………….. 213

IV. Особености на консултирането в областта репродуктивното и
сексуално здраве в тийнейджърска възраст ………………………………. 217

1.. Промени, настъпващи в периода на подрастването……………………. 218

2.. Консултиране по въпросите на сексуалността…………………………… 220

Заключение ………………………………………………………………………………. 224

Приложения ……………………………………………………………………………………… 225

Използвана литература ………………………………………………….. 233