Психотерапия при възрастови кризи, болести и инциденти

13.00 лв.

Автор : Петър Иванов

Издателство : Ахат

ISBN : 978-954-9664-98-0

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 104

Език : български

Описание

Книгата „Психотерапия при възрастови кризи, болести и инциденти“
описва психичните разстройства, страдания и проблеми при възрастови кризи в онтогенезата, при соматични болести и при различни инциденти.

Разгледани са 13 психични проблема – разстройства при четирите основни кризи в живота, психични проблеми при рак, инфаркт, диабет и СПИН, а също така и психичните проблеми при грабеж, изнасилване, катастрофа и др.

При всяко психично страдание или проблем се разглеждат характерните му особености, протичането му, разпространеността му, динамиката му, възможните последствия и лечението му.

В книгата се предлгат най-подходящите съвременни методи и средства за психотерапия на разглежданите случаи.
Това практично ръководство може да помогне за успешното справяне с тях и да послужи за психотерапевтичната практика.

Книгата е предназначена за по-широка читателска публика, интересуваща се по някакъв повод от психопатология и психотерапия.

СЪДЪРЖАНИЕ…
Въведение… 5
І част. Психотерапия при възрастови проблеми
Общо представяне и уточнения… 7
І. Детски аутизъм… 9
ІІ. Възрастови кризи… 21
1. Криза на седмата година… 25
2. Криза на идентичността в юношеството… 28
3. Климакс… 32
4. Криза на старостта… 37
Приложение 1. Диагностични критерии за аутизъм… 47
ІІ част. Психотерапия при рак, инфаркт, диабет и
СПИН
Общо представяне и уточнения… 49
І. Рак… 52
ІІ. Инфаркт на миокарда… 59
ІІІ. Диабет… 64
ІV. СПИН… 72
Приложение 2. Въпросник за пациенти с онкологично заболяване… 85
ІІІ част. Психотерапия на разстройства при
престъпление, насилие и катастрофа
Общо представяне и уточнения… 87
І. Грабеж… 91
ІІ. Изнасилване… 93
ІІІ. Мобинг и булинг… 96
ІV. Пътна катастрофа… 99