Психотерапия при умствено изоставане, олигофрения и психоза

13.00 лв.

Автор : Петър Иванов

Издателство : Ахат

ISBN : 978-954-9664-99-7

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 104

Език : български

Описание

Книгата „Психотерапия при умствено изоставане, олигофрения и психоза“
представлява ръководство по специална психотерапия, е посветена на твърде сериозни психични разстройства на личността – умствена ретардация (изоставане), синдром на Даун, олигофрения (дебилност, имбецилност, идиотия), хистрионно разстройство, нарцисизъм, шизофрения,
параноя и др.

Съдържа общо дванадесет теми (клинични случаи).

При всяко психично страдание се разглеждат неговите характерни особености, протичането му, разпространеността му, причините за възникването и развитието му, динамиката, възможните последствия,
и което е най-важно, възможностите и най-подходящите методи и средства за евентуална психокорекция и за оказване на психотерапевтична
помощ.

Книгата е предназначена за по-широка читателска публика, интересуваща се по някакъв повод от психопатология и психотерапия.
Книгата „Психотерапия при умствено изоставане, олигофрения и психоза“
може да служи за помощник и съветник в психотерапевтичната практика, както и за обучение на студенти и курсисти по специална психотерапия.

СЪДЪРЖАНИЕ…
Въведение…5
І част. Психотерапия при умствено изоставане и
олигофрения
Общо представяне и уточнения… 7
І. Изоставане в умственото развитие… 12
ІІ. Синдром на Даун… 26
ІІІ. Синдром на котешкия писък… 31
ІV. Фенилкетонурия … 33
V. Синдром на кленовия сироп… 35
VІ. Олигофрения (дебилност, имбецилност, идиотия)… 37
Литература… 46
Приложение 1. Списък синдроми на умствено изоставане… 47
ІІ част. Психотерапия при разстройства на личността
Общо представяне и уточнения… 52
І. Хистрионно разстройство… 57
ІІ. Нарцисизъм… 64
ІІІ. Шизофрении… 71
ІV. Параноя… 88
Литература… 98
Приложение 2. Основни признаци на параноя… 99