Психотравма и ресурси за справяне при онкоболни в зряла възраст

12.00 лв.

Автор :  Златинка Георгиева
Издателство : УИ “ Св. св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-279-6
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 216
Език : български
Код: 978-619-208-279-6 Категории: , ,

Описание

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. 7

 

ПЪРВА глава

ПСИХОТРАВМЕНИ АСПЕКТИ

НА ОНКОЛОГИЧНОТО БОЛЕДУВАНЕ…………………….. 13

1.1. Вътрешна картина на болестта (ВКБ)……………………….. 14

1.2. Емоционална криза при онкоболния…………………………. 20

1.3. Етапи на адаптация и приемане

на онкологичната болест………………………………………………… 23

1.4. Защитни механизми и защитно поведение

при онкоболния …………………………………………………………….. 41

 

ВТОРА глава

ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИЯТ В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ

И РЕСУРСИ ЗА СПРАВЯНЕ

С БОЛЕСТНАТА СИМПТОМАТИКА…………………………. 59

2.1. Влиянието на болестта върху личността

на онкоболния в зряла възраст………………………………………… 59

2.2. Психосоматични реакции и ресурси за справяне

с онкологичната болест в зряла възраст………………………….. 72

2.3. Психодинамика на психологичния проблем

при онкологично болни………………………………………………….. 89

2.4. Психодинамика на кризисната ситуация

и личностно-психологични последици

при онкопациента………………………………………………………….. 92

 

ТРЕТА глава

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

ЗА СПРАВЯНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ

В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ……………………………………………………. 101

3.1. Организация на изследването

План-програма на изследването……………………………………. 103

3.2. Предмет, обект и организация на изследването……….. 104

3.3. Методи на изследването…………………………………………. 108

3.4. Анализ на експерименталните резултати…………………. 114

3.5. Качествен анализ на резултатите

от емпиричното изследване………………………………………….. 185

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….. 191

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………. 193

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………205

Също може да ви хареса…