-10%

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ. ТРУДНИЯТ ПЪТ КЪМ ДОБРО ОБЩЕСТВО

22.50 лв.

Автор : колектив
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 978-619-245-277-3
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 544
Език : български

Описание

Тази колективна монография представлява задълбочено проучване на представите за публични политики, на начина, по който обичайно се изследват те, и на процесите за тяхното формулиране и прилагане. Нейното създаване стана необходимо поради идентифицираните многобройни „бели петна“ в знанието относно публичните политики и нуждата от изграждане на по-реалистична и комплексна научна концепция за процеса на тяхното формиране и прилагане. В първата част на монографията е разработена нова, разширена и обогатена концептуална рамка за изследване на публичните политики, в която са вградени важни и недостатъчно изследвани компоненти на разбирането за политики. Такива са например начините на идентифициране и неутрализиране на социални рискове, осъществявани от рационалния актьор – властващите елити, на основата на тяхната групова рационалност. Във втората част на монографията са представени изследвания на политики в различни сфери. На базата на разширената концептуална рамка и отделни нейни елементи са анализирани политики в областта на заетостта и пазара на труда; инвалидността, бедността и социалното изключване. Дискутирани са проблеми, свързани с дигитализацията на публичното управление; влиянието на лобистки кръгове в пенсионната система; ролята на държавата и неправителствения сектор при предоставяне на социални услуги; влиянието на медиите. Разгледани са предизвикателства пред политиките, свързани с иновациите и предприемачеството в земеделието, културата, интеграцията на бежанци и местните политики. Третата част обсъжда възможни пътища за стимулиране на развитието на добро общество и социален прогрес. Монографията е резултат от съвместната работа на учени от секция „Публични политики и социални промени“ на Института по философия и социология при Българската академия на науките и други анализатори и е предназначена за широк кръг читатели: учени, изследователи, политици, практици и хора, интересуващи се от проблемите на публичните политики и общественото развитие.

Също може да ви хареса…