-10%

Публичното управление след 2020 : какво знаем , когато не знаем нищо?

27.00 лв.

Автор : съставители – доц. д-р  Красен Станчев , гл. ас. д-р Симеон Петров
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 9789540754840
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 373
Език : български

Описание

Сборник доклади от Пета международна конференция по публична администрация , Софийски университет “ Св. Климент Охридски “ София , 2021

 

СЪДЪРЖАНИЕ
ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ
ПРЕДВИЖДАНЕ НА НЕПРЕДВИДИМОТО
Красен Станчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
НАЦИОНАЛНА И ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ –
КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО
КАК ДА ОПИТОМИШ ЧЕРЕН ЛЕБЕД: УПРАВЛЕНИЕТО
НА КОВИД ПАНДЕМИЯТА В БЪЛГАРСКИ КОНТЕКСТ
Александър Маринов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
КРИЗА ПО СЦЕНАРИЙ, ИЛИ ПРЕДВИДИМОСТТА
НА НЕПРЕДВИДИМОТО
Георги Станков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
АНТИКРИЗИСНО ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ:
ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА
Венелин Георгиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ПРОДОВОЛСТВЕНАТА СИГУРНОСТ И КРИЗАТА С COVID-19
Дарина Русчева, Саша Грозданова, Петя Брънзова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА КАТО КОМПОНЕНТ
НА ГРАЖДАНСКАТА СИГУРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Симеон Петров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ИЗМЕРЕНИЯ –
КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО
ИРАЦИОНАЛНОСТТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ:
ПОВЕДЕНЧЕСКА ИКОНОМИКА, ИКОНОМИЧЕСКИ ВОТ
И БЪЛГАРСКАТА СИТУАЦИЯ
Боян Иванчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ЧИСТА АЛТЕРНАТИВА НА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА
НОВ ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК (ВЕИ),
ИЗПОЛЗВАЩ СУЛФИДИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ
В ДЪЛБОКИТЕ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ
Венко Бешков, Владислав Христов, Красен Станчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
ЗЕЛЕНАТА АЛТЕРНАТИВА СЛЕД COVID-19
Мария Коцева-Тикова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
ПРИОБЩАВАЩО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ СЛЕД 2020
Милкана Мочурова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19, ВЪВЕДЕНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ –
ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: РЕЗУЛТАТИ И ОЧАКВАНИЯ
Десислава Калчева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
ФОЛКЛОРНА ИКОНОМИКА
Пол Рубин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
СВЕТЪТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ –
КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО
ДВОЙСТВЕНОСТ, НЕСИГУРНОСТ И НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ
В ПРОЦЕСА НА ПОЛИТИКИТЕ
Татяна Томова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
НАЦИОНАЛНИЯТ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ:
ДЕФИЦИТИ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕТО НА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ
Мартин Владимиров, Ваня Илиева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
СЛЕД 2020 Г.
Искра Милева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
РЕГУЛАТОРНАТА РЕФОРМА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПУБЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА КОВИД-19
Весела Политова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
НЕСТАБИЛНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ СИСТЕМИ
С ОГЛЕД ПАНДЕМИЯТА COVID-19
Бисер Божков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ –
КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО
В ОГЛЕДАЛОТО НА ПРОМЕНИТЕ: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ –
ЗА ВИЗИИТЕ, МЕЧТИТЕ И РЕАЛНОСТТА
Валентин Василев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПОСТКОВИД-19 СРЕДА:
НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ
Любимка Андреева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
ЗА НЯКОИ ДЕФИЦИТИ В ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПЕРСОНАЛА В
УСЛОВИЯТА ПАНДЕМИЧНА ИЗОЛАЦИЯ
Елена Иванова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
МУТАЦИИТЕ НА COVID-19 И БЪДЕЩЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Цветан Василев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
РАЗЛИЧНИТЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НА УПРАВЛЕНСКОТО –
КАКВО ЗНАЕМ, КОГАТО НЕ ЗНАЕМ НИЩО
НЕВЕЖЕСТВОТО КАТО ПОЗНАВАТЕЛЕН ФУНДАМЕНТ НА ПОЛИТИКАТА
ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Георги Д. Димитров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
ЕПИДЕМИИТЕ В НОВОТО ВРЕМЕ И ПОУКИТЕ ОТ ТЯХ
Любомир Кръстев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯТ ПР И УРОЦИТЕ НА ПАНДЕМИЯТА
Ролята на реторическите инструменти в управлението на комуникациите
на институции и лидери
Яна Събева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ВРЕМЕТО НА ПАНДЕМИЯТА
COVID-19 В ГЪРЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЕФОРМИ, КОИТО
НЕ СА НАПРАВЕНИ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ФИНАНСОВ ПРОБЛЕМ
Йоанис Яковидис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ
ЗА ТРИЪГЪЛНИКА НА ЗНАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
Петър Атанасов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ И ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
Десислава Валериева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОРИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Също може да ви хареса…