-10%

Публично-частното партньорство

8.91 лв.

Автор : Мария Маркова

Издателство : УНСС

ISBN : 978-619-232-107-9

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 157

Език : български

Код: 978-619-232-107-9 Категория:

Описание

В съвременния свят все по-актуална е темата за търсенето на различни форми на взаимодействие между държавата и частния бизнес с цел задоволяване на обществените потребности. Сферите, в които си взаимодействат публичният и частният сектор по отношение на предоставянето и управлението на обществени блага, се разширяват все повече. Отдавна не само инфраструктурата, но и социалната и културната сфера са обект на успешно реализирани проекти от обществен интерес. Тенденцията за възприемането и прилагането на полезни световни практики все по-осезаемо се усеща и у нас. На национално ниво липсват счетоводна регламентация и конкретни указания за отчитането на активи и услуги, предоставяни в резултат на публичночастното партньорство. Необходимостта от ясни инструкции в тази насока провокира написването на монографичния труд. С оглед приетия нов законов ред за регулиране на основните форми на ПЧП у нас авторът счита, че предстоящото му прилагане ще доведе до множество счетоводни проблеми, както и ще открои немалко празноти по отношение на счетоводната отчетна рамка за ПЧП. Тези обстоятелства правят темата актуална, а предложените в изложението промени – действително необходими.