-10%

Първа Българска република 1946-1991. Енциклопедия

36.00 лв.

Автор : Димитър Иванов , Милен Куманов
Издателство : Земя
ISBN : 9789549264623
Година : 2011
Корица : твърда
Страници : 660
Език : български

Описание

Енциклопедията отразява най-важните имена, събития и факти в държавния и обществения живот на Първата българска република – времето от 15 септември 1946 г. до 12 юли 1991 г., когато съществува под названието Народна република България.
В нея са споменати и някои събития от Царство България, доколкото те влияят на съдържанието на следващия период, или имат отношение към формирането на личностите, изявили се през през Първата република. Изключени са събития и факти след 12 юли 1991 г., защото са извън така очертаното време и не могат да му влияят. Те биха намерили място в една бъдеща енциклопедия на Втората република – Република България.
Поместен е въвеждащ исторически обзор, чиято цел е да очертае съдържанието и основните характеристики на изследвания период; да се посочат най-високите материални и духовни постижения и социални придобивки; да се разкрият и назоват слабостите и ограниченията на свободите, които тоталитарното управление е допускало.
В настоящия си обем изданието съдържа 6370 статии, от които 4401 биографични и творчески справки за изявени личности и 1869 – на институции, политически и обществени организации, международни форуми, договори и др. с висока държавна значимост.
Авторите и издателите си дават сметка за възможните пропуски, непълности и фактологически грешки, както и че важни събития и личности не са намерили подобаващото им място. Затова са открити за допълнения и корекции в текста, като поемат ангажимент те да бъдат включени в следващото допълнено и преработено издание на енциклопедията.
Настоящото издание е в чест на 65-годишнината от обявяването на България за Република.

Също може да ви хареса…