-10%

Развиване на когнитивни и метакогнитивни умения за четене в обучението по български език

12.60 лв.

Автор : Деспина Василева

Издателство : ИК Авлига

ISBN : 9786197245240

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 204

Език : български

Описание

Деспина Василева е преподавател по методика на обучението по български език към Катедрата по методика на Факултета по славянски филологии в СУ „Климент Охридски“.

Книгата търси отговор на въпроса как в хибридната ситуация на едновременно четене от различни източници (хартиен носител и екран) се формират и развиват умения у учениците за работа с текст. Направено е проучване чрез система за проследяване на погледа, което изследва разбирането на текст в зависимост от вида на носителя. Установява се влиянието на някои характеристики на четенето, а също и на погледа на четящия върху цялостния процес на възприемане на текста. Семантизира се понятието „компетентност по четене“ като динамичен концепт, повлияващ се от социалния и от образователния контекст. Предложени са методически варианти за работа с текст и са конструирани задачи за развиване на когнитивни и метакогнитивни умения при четене.

Също може да ви хареса…