Разкопки и проучвания т. XLVII . Сердика VI–VII век. Парично обращение, тежести, печати

20.00 лв.

Автор : Дочка Владимирова-Аладжова
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISBN : 978-619-254-011-1
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 390
Език : български

Описание

  Изследването се гради върху анализа на монетите, тежестите и печатите придобити при археологическите проучвания в Сердика през последните 20 години. Това са материали, които имат пряко отношение към търговско-икономическите отношения в Сердика, разкриват връзката между града и централната власт във Византия. Въпреки огромния обем информация за Сердика все още остава неизяснен въпросът за прехода от късноантичния към средновековния град и настъпилите промени през VI—VII век. Според археолозите информацията за този период е трудно установима, което се обяснява с непредставителния характер на жилищата и структурите, както и с тяхното унищожаване в значителна степен от масивните основи на османските и съвременните сгради. На фона на ограничените и невинаги хронологически сигурни данни от терена в настоящото изследване са включени паметници, които имат срав-нително точна датировка — монети, тежести, печати — които са важни свидетелства за историята на града през този период.
Съдържание
Предговор
Първа глава. Периодът VIVII век
1. Исторически контекст и обхват на изследването
1.2. Сведенията за Сердика от VI—VII век
Втора глава. Паричното обращение в Сердика през VIVII век
1. Наблюдения върху монетното обращение в Сердика до VI век
2. Парично-тегловната система през IV—VII в.
3.Колективни монетни находки
4. Единични монетни находки
4.1. Монети на Анастасий I (491—518)
4.2. Монети на Юстин I (518—527)
4.3. Монети на Юстиниан I (527—565)
4.4. Монети на Юстин II (565—578)
4.5. Монети на Тиберий ІІ Константин (578—582)
4.6. Монети на Маврикий Тиберий (582—602)
4.7. Монети на император Фока (602—610)
4.8. Монети на император Ираклий (610—641)
5. Каталог
Трета глава. Тежести, открити в Сердика
1. За тежестите
2.Тежести, открити в Сердика
2.1. Колективна находка от тежести
2.2. Единични тежести
3. Каталог
Четвърта глава. Сфрагистични паметници, открити в Сердика
1. Императорски печати
2. Печати на служебни лица
3. Печати на лица с титла
4. Печати на частни лица
5. Signacula, открити в Сердика
Заключение
Цитирана литература
Съкращения
Summary
List of figures
Приложения (табла с илюстрации)

Също може да ви хареса…