Разкопки и проучвания – книга XLVI

15.00 лв.

Автор : Петър Славчев
Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН
ISBN : 9786192540067
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 108
Език : български
Код: 9786192540067 Категории: , ,

Описание

Археологически проучвания на обект ІІІ северозападно от патриаршията на Царевец във Велико Търново.
Обект ІІІ заема северозападната част на жилищния квартал, разположен във венец около патриаршеския комплекс. На изток той граничи с църква № 8 и сграда 23, открити при по-ранни разкопки под ръководството на Н. Ангелов, на юг е в непосредствена близост до крепостната стена на комплекса, а на северозапад достига сегашния път, който води от главния му вход към Царския дворец (обр. 1, 2а, 2б). Теренът е с денивелация от юг към север, при разлика в нивата от 3 до 5 м, която се увеличава постепенно на изток.

Целта на проучването беше да установим развитието на жилищния квартал в района на главния вход на Патриаршията, плановото разположение на сградите, техния архитектурен тип, както и битовата култура и социалната характеристика на обитателите им. Тъй като културният пласт в обекта бе изчерпан изцяло, проучването ни включи и останките от живот от по-ранните исторически епохи.

Първоначално изчерпахме насипа от разкопките на Патриаршията с дебелина 0,40 – 0,60 м, в който имаше голямо количество разтрошен хоросан. Под него се разчистиха съхранени участъци от крепостната стена от ломени камъни, споени с хоросанов разтвор. Бяха открити декоративни елементи, използвани в архитектурното оформяне на патриаршеската църква и сградите, свързани с нея. Заслужават внимание и някои рядко срещани находки като бронзова ключалка, кръст от стеатит, сграфито съд с изображение на светец-воин, патриаршески монограми и др., публикувани в том ІІІ от поредицата „Царевград Търнов“. Редовните културни наслоявания ще проследим в следващото изложение в хронологичен ред.

***

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор (М. Робов, Д. Рабовянов)
Увод

Глава І. Достоличен период
І.1. Тракийски културен пласт
І.2. Ранновизантийски културен пласт
І.3. Старобългарски културен пласт

ІІ глава. Стратиграфия и архитектура от периода на Второто българско царство

ІІІ глава. Находки от периода на Второто българско царство
ІІІ.1. Оръдия на труда и битови предмети
ІІІ.2. Въоражение
ІІІ.3. Накити и елементи на костюма
ІІІ.4. Керамика
ІІІ.4.1. Кухненска керамика
ІІІ.4.2. Сграфито керамика
ІІІ.4.3. Керамика с графити и подгазурни монограми
ІІІ.5. Монети

Глава ІV. Некропол

Заключение
Каталог на материалите
Каталог на гробовете

Също може да ви хареса…