-10%

Разкопки и проучвания XLV – Сердика от Клавдий до Хадриан

27.00 лв.

Автор : Марио Иванов

Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН

ISBN : 9789549472998

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 390

Език : български

Описание

Монографията изследва ранния период на възникване и първоначално развитие на Сердика въз основа на информация от спасителни археологически проучвания, проведени в периода 2010—2012 г. Основната цел на изследването е възможно най-пълното представяне на резултатите от разкопките, откритите материали и тяхната интерпретация. Текстът е разделен на две части — аналитична и каталожна. В първата част са представени подробно описание на проучените археологически контексти и комплекси, обобщените резултати от анализа на емпиричния материал и интерпретацията на археологическите данни по отношение на стратиграфията и хронологията на обекта, проучените дървени конструкции, плановите особености на отделните сгради и селището като цяло, както и обзор върху откритите находки. В заключителната глава е проследено развитието на Сердика през отделните периоди и промяната в характера на селището. Аргументирано е възникването на Сердика около 46 г. като римски военен лагер, разположен в северозападната четвърт на по-късния укрепен римски град.