РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

15.00 лв.

Автор : Здравка Кръстева

Издателство : Сиби

ISBN : 978-954-730-945-6

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 236

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-730-945-6 Категории: ,

Описание

Според Европейския съд по правата на човека България има „системен проблем, свързан с неефективност на разследването“.

В отговор на тази констатация книгата разкрива съдържанието, влагано от Европейския съд в понятието за ефективно разследване, и предлага оценка доколко то е съобразено в българското законодателство и практика. Анализирано е отражението на европейските стандарти върху общите въпроси на разследването – образуването на досъдебното производство, независимостта на разследващите органи, следствените версии и планирането. Подробно са разгледани принудителните способи за доказване – претърсване и изземване, обиск, освидетелстване и вземане на образци за сравнително изследване. С оглед прилагането им в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека са формулирани криминалистични препоръки, както и предложения за усъвършенстване на законодателството. По аналогичен начин са изследвани и други действия по разследването, върху които страсбургската юриспруденция упражнява силно влияние – разпитът на обвиняем, разпитът на свидетели и съдебномедицинската експертиза.

Книгата представлява първото цялостно изследване у нас на юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека през специфичната гледна точка на криминалистиката.

Здравка Кръстева е преподавател по криминалистика в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски. Доктор по право.