-10%

Разследване на наркопрестъпления

18.00 лв.

Автор : Искра Владова-Недкова
Издателство : Софи – Р
ISBN : 9789546381811
Година : 2019
Корица : мека
Страници : 328
Език : български
Код: 9789546381811 Категории: ,

Описание

„Разследване на наркопрестъпления“ е заглавието на монографично изследване, публикувано през Октомври 2019 г. от Искра Владова-Недкова – главен асистент по криминалистика към Катедрата по наказателноправни науки.

Трудът, чийто първоначален вариант беше защитен като докторска дисертация в ЮФ на СУ, представя на вниманието на читателите си методика за разследване на престъпленията, свързани с наркотични вещества. Разгледани са наказателноправната, криминалистичната и криминологичната характеристики на тази категория престъпност, както и наркотичните вещества и тяхната употреба в исторически план, физиологичните и психическите ефекти при приемането им. Централно място е отделено на изграждането на следствените версии, както и на тактиката на извършване на типичните следствени действия на етапа на първоначалните и неотложни, респективно последващи следващи действия. Отделна глава е посветена на ключовите при разследване на наркопрестъпления експертни изследвания.

Наркопрестъпността е една от най-актуалните и с висока степен на обществена опасност категории престъпност. Едновременно с това разследването на наркопрестъпленията среща редица трудности, предвид разнообразните наказателноправни състави и следствени ситуации, трансграничния и организиран характер на дейността с наркотици, високата латентност на престъпността в тази област и други.

Изследването на д-р Владова-Недкова е подкрепено с данни от 195 проучени наказателни производства и статистически данни по отношение на престъпността и в частност престъпността, свързана с наркотични вещества. Проведени са срещи с редица практикуващи в областта на разследването на наркопрестъпления и в областта на експертните изследвания, които имат отношение при тези наказателни производства. За практическата насоченост на труда способства и опитът на автора като разследващ орган. В заключителната част на труда се дават множество препоръки за усъвършенстване на разследването в областта на наркопрестъпността, както и предложения de lege ferenda.

Съдържание :
Увод
Наркотиците, характеристика на престъпленията, свързани с наркотици
 • Наркотиците
  • Исторически преглед
  • Използвана терминология
  • Видове наркотични вещества
 • Характеристика на престъпленията, свързани с наркотици
  • Наказателноправна характеристика
  • Криминалистична характеристика
  • Криминологична характеристика
Образуване на досъдебно производство. Изграждане на следствени версии и планиране на разследването. Първоначални и неотложни следствени действия
 • Образуване на досъдебно производство
 • Изграждане на следствени версии и планиране на разследването
 • Първоначални и неотложни следствени действия
  • Оглед и освидетелстване
  • Претърсване и обиск
  • Разпит на свидетели
Последващи следствени действия. Съдебни експертизи
 • Последващи следствени действия
  • Разпит на обвиняем
  • Разпознаване на лица
  • Очна ставка
 • Съдебни експертизи
  • Обща характеристика
  • Видове
Заключение
Библиография
Приложение

Също може да ви хареса…