Раннохристиянско и средновековно изкуство от Албания

40.00 лв.

Автор : Емил Иванов

Издателство : Иврай

ISBN : 978-954-9388-36-7

Година : 2013

Корица : мека

Страници : 140

Език : български

Изчерпан

Описание

Книгата е резултат от научни експедиции в Албания с участието на български и чужди изследователи през 2011—2012 г. Голяма част от проучванията се публикуват за първи път в специално обособена периодика, която в бъдеще ще продължи да ангажира вниманието на научната общественост с интересни въпроси от областта на християнската археология и изкуство. Настоящият първи том разглежда по-важните раннохристиянски и една малка част от средновековните паметници в Албания.

Съдържание

Въведение

Кратка хронология

I. Исторически обзор

II. Обзор на паметниците

A. Антични селища (VII в. пр. — II в. сл. Хр.)

1. Дуръс

2. Аполония

3. Бутринт

Б. Раннохристиянски и ранновизантийски период (IV — VIII в. сл. Хр.)

1. Дуръс

1.1. Параклис при амфитеатъра

1.2. Базиликата в Арапап при Дуръс

2. Бутринт

2.1. Баптистерий

2.2. Раннохристиянската базилика в Бутринт

3. Раннохристиянската базилика при Лин на Охридското езеро

4. Други раннохристиянски паметници в археологическият ландшафт на Албания

5. Мястото на раннохристиянското изкуство в албанското културно наследство

6. Раннохристиянски паметници в албанските музеи

B. Византийски период (843 — 1453 г.)

1. Мармиро

2. Козина

3. Лабово

4. Месопотам

5. Аполония

6. Берат

7. Перонди

8. Дерми

9. Куриан

10. Борйе

Г. Османски период

1. Крепости и кастели. Шкодра и Елбасан

2. Църкви

2.1. Корча и Корчанско

2.2. Бобощица

3. Джамии

3.1. Корча

3.2. Берат

3.3. Шкодра

3.4. Тирана

Заключение

Резюме на френски език

Библиография

Списък на илюстрациите