-20%

Ревизионното начало и правомощията на въззивната инстанция в българския наказателен процес

30.40 лв.

Автор : Ивайло Цонков

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542846628

Година : 2024

Корица : мека

Страници : 564

Език : български

 

Описание

Ревизионното начало, макар да има толкова съществено влияние върху българското въззивно производство, а оттам – и върху целия ни наказателен процес, не е било предмет на специално изследване в нашата наказателно-процесуална доктрина. Основната причина за това е, че то често се разглежда като едно от многобройните проявления на официалното начало. Ето защо около ревизионното начало, като самостоятелен процесуален институт, и днес продължават да съществуват много неизяснени въпроси. Изследването на генезиса му и на съотношението му с други класически и фундаментални за обвинителния наказателен процес институти (като началото на жалбата, официалното начало, инструкционното начало и др.) ще открои важни типологизационни белези на съвременния български наказателен процес и ще осигури адекватна ориентация относно действителното място на нашата наказателна процедура сред съвременните обвинителни и смесени процедури. От друга страна, правилното изясняването на т.н. „пълно проявление“ на ревизионното начало във въззивната инстанция изисква последователен системен подход – анализ на ролята на това начало като компонент измежду интегративно свързани наказателно-процесуални норми, заедно образуващи завършената регулационна система, от която зависят както общият облик на въззивното производство, така и конкретните правомощия на въззивния съд. Казаното означава, че трябва да се изследва съществуването на различни ограничители пред „пълното проявление“ на ревизионното начало във въззивното производство, за да може в светлината на тяхното системно взаимодействие да се проведе всестранен и правилен анализ на общата компетентност и на конкретните правомощия на въззивната инстанция. На базата на такъв анализ ще бъде направен опит да се даде обоснован отговор на спорни или неправилно решавани в съдебната практика въпроси относно реалните правомощия на въззивния съд, както и да се формулират такива предложения de lege ferenda, които по мое мнение биха могли да оптимизират наказателната процедура и по-конкретно регламентацията на въззивното производство. Всички тези въпроси, към много от които при това може да се погледне от различен ракурс, са предмет на настоящото изследване.

Също може да ви хареса…