-10%

Регионално управление и регионална политика – приложение и оценка

15.30 лв.

Автор : Елена Калфова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4863-4

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 344

Език : български

Описание

Как се изменя регионалното управление? Как да постигнем едновременно демократичност и ефективност на регионалното управление? Какви са резултатите от приложението на регионалната политика, къде е ползата (обществената полза) от нея? Възможно ли е да се гарантира ефективност на регионалната политика? Коя е онази институционална система, която би осигурила постигане на целите на регионалната политика, а не само усвояване на средствата от структурните и инвестиционни фондове на ЕС? Как да изберем инструменти? Как да направим оценка? Има ли и какви са възможностите за подобряване на системата за управление на регионалната политика? Това са само част от въпросите, на които се търси отговор в тази книга. Тя би била полезна на студенти, преподаватели и изследователи, както и на практици от централната и местната власт, от неправителствени организации, работещи в сферата на регионалната политика и развитие.

Елена Калфова е доктор по политология, преподавател в катедра „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в Университета на Маастрихт, Нидерландия. Преподавателската є дейност включва дисциплини като „Регионална политика“, „Многостепенно управление в ЕС“, „Програми и проекти за регионално развитие“, „Оценка на въздействието“ и др. Изследователските є интереси и публикации са в сферата на местното и регионалното управление, регионалната политика, оценката на въздействието на политиките и регулациите. Участвала е в управлението, подготовката и изпълнението на множество научни и приложни проекти за изработване и оценка на политики, стратегически документи, оценка на административен капацитет, оценка на въздействието в сферата на местното самоуправление, пазара на труда, научната и образователната политика, развитието на управленски и административен капацитет на местно и централно ниво, оценка на въздействието. Член е на Българската асоциация по политически науки, на Българската асоциация за европейски изследвания.