-10%

Репертоар на гръцките украсени ръкописи от ІХ-Х в.

72.00 лв.

Автор : А. Джурова

Издателство : Център за славяно­византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“

ISBN : 978-954-07-2373-0

Година : 2006

Корица : твърда

Страници : 2006

Език : български

 

Описание

Аксиния Джурова. Репертоар на гръцките украсени ръкописи от ІХ—Х в. Център „Иван Дуйчев“. Том I

 

Съдържание

Въведение

I. Manuscrits bibliques

I.1. Cod. D. gr. 272

I.2. Cod. D. gr. 106

I.3. Cod. D. gr. 387

I.4. Cod. D. gr. 338

I.5. Cod. D. gr. 166

I.6. Cod. D. gr. 176

II. Manuscrits patristiques

II.7. Cod. D. gr. 221

II.8. Cod. D. gr. 398

II.9. Cod. D. gr. 364

II.10. Cod. D. gr. 208

II.11. Cod. D. gr. 230

II.12. Cod. D. gr. 109

II.13. Cod. D. gr. 205

II.14. Cod. D. gr. 105

III. Ménées

III.15. Cod. D. gr. 350

IV. Manuscrits hagiographiques

IV. 16. Cod. D. gr. 207

Album des illustrations en couleurs

Abréviations