Реторика на историчното. Деяние на св. Никола в южнославянски контекст

8.00 лв.

Автор : Диана Атанасова

Издателство : Фондация “ Литературен вестник “

ISBN : 978-954-9602-45-6

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 224

Език : български

Описание

„Тази книга е посветена на първия възникнал текст за св. Никола Мирликийски — един от най-почитаните светци в целия християнски свят. В медиевистиката разказът е известен с названието Praxis de stratilatis, което в старобългаристиката е възприето като Деяние за военачалниците или Деяние за св. Никола. Датиращ от IV в., и останал в продължение на почти четири столетия единствено повествование за светеца, той изиграва ключова роля за конституирането на почитта към него. След VIII в., когато локалният култ около град Мира в Ликия се разраства и набира популярност, възникват десетки повествования за св. Никола, но въпреки това Деянието продължава да е сред най-авторитетните текстове както в литературата, така и в изкуството. Именно той е и най-рано преведената на старобългарски език повествователна творба за светеца. Разказът се е оказал изключително важен при оформянето на представите за великия чудотворец у средновековния български читател и/или слушател. Нещо повече — послужил е като основен сюжетоизграждащ елемент в оригинални славянски произведения за св. Никола, за които се предполага, че са създадени от старобългарския книжовник Климент Охридски.“

Встъпителни думи

Съдържание

Встъпителни думи

I. Свети Николай Мирликийски: исторически контексти

I.1. Свети Никола, архиепископ Мирликийски и свети Никола, епископ Сионски

I.2. Култът към свети Никола Мирликийски

II. Praxis de stratilatis: история на текста

III. Praxis de stratilatis в южнославянската книжнина

IV. Praxis de stratilatis: преводи и версии

IV.1. Превод I: текстологически наблюдения

IV.2. Превод II: текстологически наблюдения

V. Реторика на историчното: Слово за св. Никола

VI. Заключение

VII. Издание и превод

VII.1. Деяние на св. Никола: издание в южнославянските преписи

VII.2. Деяние на св. Никола: превод на съвременен български език

Библиография