-10%

Речник на общобалканската лексика в книжовните езици

21.60 лв.

Автор : Петя Асенова , Реймонд Детрез

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5271-6

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 351

Език : български

Описание

Речникът на общобалканската лексика в книжовните езици включва думи от езиците, образуващи балканския езиков съюз (албански, български, гръцки и румънски). Съдържа 544 речникови статии, във всяка от които са представени общите думи в споменатите езици (или най-малко в три от тях), като са анализирани на първо място сходствата (но и разликите) в значенията им, с бележки върху етимологията им и пътищата на заемане. Речникът е организиран по принципите на тезаурус, т.е. разделен е на три части, като отделните рубрики съответстват на отделни фрагменти от модела на света:
1) Външен свят (всичко извън дома, т.е. отвъд прага): природа (повърхност, водни обекти, растителност и животни) и култура (строителство, градски зони, обработваема земя);
2) Вътрешен свят (всичко в дома до границата на прага): устройство на дома, съдове, облекло, храна, инструменти, лични и други принадлежности;
3) Човек (Съзнание и психика. Социални отношения): отношенията на човека със самия себе си, с природата и културата (вътрешни качества, части на тялото, етноси, професии, родствени връзки; идеи, настроения, поведение, социални отношения).
Азбучните показалци в изданието — на думите в албански, български, гръцки, румънски и сърбохърватски, улесняват търсенето.