-10%

Речник на френските думи в българския език т.1-6

162.00 лв.

Автор : Димитър Веселинов, Анна Ангелова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540739656

Година : 2015

Корица : твърда

Страници : т.1-6 : 3296 стр.

Език : български , френски

Изчерпан

Описание

„Речникът на френските думи в българския език“ позволява да се проследят „активизирането“ и „забавянето“ на процеса на проникване и разпространение на френцизми в българското културно пространство, да се анализира ролята на френската лексика в конструирането на специфични фрагменти от езиковата картина през кодираната в семантиката им представа за света.

Структурата на речника улеснява историко-филологическото изучаване на френцизмите като части от историята и културата на българското общество, гносеологичното проучване на съкровищата от знания, натрупани и проектирани в речниковия състав, лингводидактическото моделиране на френцизмите като учебен материал за оптимизиране на процеса на обучение по френски език и др.