Речник по естетика и философия на изкуството

38.00 лв.

Автор : Под редакцията на Жак Моризо и Роже Пуиве

Издателство : Рива

ISBN : 978-954-320-383-3

Година : 2012

Корица : мека

Страници : 632

Език : български

Описание

Речникът съдържа 240 статии върху понятия от областта на естетиката и философията на изкуството, включващи дефиниции, етимология, съдържание на понятието и връзките му с други. Засягат се главните въпроси за функционирането на изкуството на онтологично, семиологично и аксиологично ниво. Включени са статии върху специфични аспекти на изкуствата, по-специално визуалните, а други тридесет анализират съвременни тенденции – масово изкуство, екология и изкуство, градското пространство като алтернативно художествено място – или предлагат нов прочит на големите философски дискусии в тази област.
Речникът е ценен източник за сверяване и обогатяване на знанията, за вникване в дебатите по някои не докрай изяснени теми, и допринася за очертаване на тематичното поле на естетиката.