-20%

Решения на Конституционния съд с анотация по наказателнопроцесуални въпроси (2003 – 2023 г.)

32.00 лв.

Автор : Аделина Хаджийска

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542846383

Година : 2024

Корица : твърда

Страници : 688

Език : български

 

Описание

Съдържанието на сборника е структурирано в единадесет раздела, които обхващат произнасяния на Конституционния съд както по фундаментни начала на Конституцията от значение за правилното и независимо функциониране на съдебната власт, така и по основни права на гражданите, чиято реализация в наказателния процес е смисъл и цел на правовата държава. Тъй като в конституционната демокрация автономията на законодателя да определя наказателната политика бива балансирана на основата на редица ограничения, записани в Конституцията и предназначени да защитят ценности от висш порядък, сборникът включва и самостоятелен раздел с произнасяния на КС от значение за нормотворчеството.

Актовете на съда са категоризирани в съответствие с конституционни принципи и основни права, които най-близко засягат въпросите, повдигнати и обсъдени в хода на конституционното дело. Извадките на всяко от поместените в сборника решения са придружени от анотация, която представя предмета на повдигнатия конституционноправен спор и носещите мотиви на КС.

Избраните решения на Конституционния съд са предназначени да подпомогнат подготовката на студенти за семестриалния изпит по учебната дисциплина „Наказателен процес“ и за държавния изпит по „Наказателноправни науки“.

Сборникът ще бъде полезен и за практикуващи юристи и народни представители, тъй като конституционните норми са непосредствено действащо право и са тясно свързани с нормотворчеството и правоприлагането.

Също може да ви хареса…