-10%

Рилският манастир – история, памет, духовност

18.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Изток – Запад

ISBN : 978-619-01-0305-9

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 340

Език : български

Описание

Рилският манастир през повече от десетвековното си съществуване винаги е бил водещ духовен и книжовен център. В народната памет той остава като една от най-съкровените светини, пазител на българския дух, символ на знанието и книжовността. Ръкописната му сбирка е органически свързана с него и е извънредно ценна, а запазените рилски книги, документи и артефакти са доказателство за непрекъснатата му ползотворна дейност през цялото Средновековие и Възраждане.

Съдържание

Поздравителен адрес

Изследвания

Хр. Матанов. Рилският манастир на границата на две епохи: между християнското Средновековие и османското владичество

С. Пириватрић. Први пренос моштију светог Ивана Рилског. Неколико запажања о историјском контексту догаћаjа

Д. Гонис. Приключенията около установяването на дясната ръка на св. Йоан Рилски в манастира Кехровуни на о. Тинос

К. Нихоритис. За просветните връзки на Рилския манастир с гръцкото училище в Мелник, с Богословската школа на о. Халки и със Светогорските центрове

Н. Макуљевић. Ктиторска политика кнеза Милоша: дариванње звона Манaстиру Рили

Е. Мусакова. Рилското А изборно евангелие

В. Велинова. За някои структурни и композиционни особености на най-старото анонимно пространно житие на св. Йоан Рилски

К. Поповски. Богослужебни особености в рилски служебници от XVI век

М. Димитрова. Късните требници в библиотеката на Рилската света обител

А. Касабов. Авторските песнопения на отец Неофит Рилски

С. Хърков. Рилският манастир и началото на българската печатна музикална книжнина

Б. Минчева. Фрагменти от старопечатни книги, открити в подвързията на Рилската преправка на История славянобългарска от 1825 г. (НБКМ 775)

М. Урилски. Старопечатни книги за св. Йоан Рилски в НБКМ

М. Вълкова. Технологично изследване на Рилското евангелие НБКМ 31

И. Гергова. Образите на св. мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София в стенописите на главната църква на Рилския манастир

С. Тъпанов. Проучване и реставрация на стенописите в главния храм на Рилската света обител

С. Куюмджиева. Неизвестен музикален книжовник от края на XVIII век: Дионисий от Велес

И. Димитров. Гръцките текстове на музикалните рилски ръкописи

А. Атанасов. Музикални ръкописи от Рилския манастир извън манастирските предели

Е. Узунова. Рилските музикални ръкописи от XIX в. във фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Й. Юстин. За метриката в ирмологическия вид пеене

Е. Коцева. Палеографски бележки — addenda et corrigenda I

Авторите в сборника