Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I–III в.)

16.00 лв.

Автор : Илиян Боянов

Издателство : Авалон

ISBN : 978-954-9704-15-0

Година : 2008

Корица : мека

Страници : 448

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-9704-15-0 Категории: , ,

Описание

Настоящият труд е посветен на един изключително важен аспект от развитието на Римската империя в епохата на Принципата, а именно конституирането на ветераните като институция с огромно значение както за римското общество, така и за процеса на романизиране. Анализът на епиграфските, археологическите и историческите извори дава възможност за важни допълнения и преосмисляне на някои становища, обясняващи модела на заселване на римски ветерани в разглежданите провинции, както и администрирането и функционирането на различните селища и участието на ветераните в тези процеси.

Съдържание

Предговор

Глава Първа. Поглед към изворите и литературата

1.1. Епиграфски паметници

1.2. Писмени извори

1.3. Археологически извори

2. Поглед към литературата

2.1. Общи публикации по проблема

2.2. Публикации върху римските ветерани в Долна Мизия и Тракия

Глава Втора. Ветераните през републиканската епоха

1. Ветераните преди реформите на Гай Марий

1.1. Ветераните и техните възнаграждения

1.2. Ветераните до края на II в. пр. Хр.

1.3. Обособяване на проблема с възнаграждението на ветераните

2. Ветераните до принципата на Август

2.1. Гражданските войни от началото на I в. пр. Хр.

2.2. Гражданските войни от средата на I в. пр. Хр.

3. Произход на ветераните до началото на I в.

Глава Трета. Заселване на римските ветерани в Долна Мизия

1. Заселване в крайлагерните селища (canabae) и близките села (vicus)

1.1. Ескус и неговата територия

1.2. Нове и близката околност

1.3. Територията между Ятрус и Дуросторум

1.4. Дуросторум и неговата територия

1.5. Военните лагери между Дуросторум и Трезмис

1.6. Трезмис и неговата територия

1.7. Военните лагери между Трезмис иустието нар. Дунав

1.8. Монтана и нейната територия

1.9. Абритус и близката околност

2. Заселване във вътрешността на провинцията

2.1. Поречията на реките Лом и Огоста

2.2. Поречията на реките Искър и Вит

2.3. Поречията на реките Осъм и Янтра

2.4. Никополис ад Иструм u неговата територия

2.5. Територията на изток от р. Янтра

2.6. Северна Добруджа

3. Черноморското крайбрежие

3.1. Хистрия

3.2. Томи

3.3. Черноморското крайбрежие на юг от Томи

4. Обща характеристика на заселването в Долна Мизия

Глава Четвърта. Заселване на римските ветерани в Тракия

1. Сердика и нейната територия

2. Пауталия и нейната територия

3. Филипопол и неговата територия

4. Августа Траяна и нейната територия

5. Кабиле и близката околност

6. Деултум

7. Хадрианопол и егейското крайбрежие на Тракия

8. Обща характеристика на заселването в Тракия

Глава Пета. Произход, социално и семейно положение на ветераните

1. Произход на ветераните

1.1. Произход на ветераните при Юлиево — Клавдиевата династия

1.2. Произход на ветераните при Флавиите и Траян

1.3. Произход на ветераните от Хадриан до Диоклециан

2. Социално положение на ветераните

2.1. Ветераните като земевладелци

2.2. Ветераните в местното управление

2.3. Участие на ветераните в религиозния живот

3. Семейно положение на ветераните

3.1. Съпруги

3.2. Потомци и наследници

Заключение

Conclusion

Епиграфска документация

Индекси

Списък на съкращенията

Литература