Рим и Константинопол през Тъмните векове

15.00 лв.

Автор : Димитър Димитров

Издателство : УИ “ Св. св. Кирил и Методий “

ISBN : 978-619-208-228-4

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 192

Език : български

Описание

Съдържание:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД …………………………………………………………………………………………. 7

Глава ПЪРВА.

Византийското Папство: Папите, Римският дукат,

Константинопол и възникването

на Папската държава през VII и VIII век……………………… 9

Папи и дуксове на Рим (VII–VIII век)……………………………………….. 12

Формиране и устройство

на Папската държава (VII–VIII век) …………………………………………. 64

Глава ВТОРА.

Трулският събор и неговите последствия

Историческият контекст………………………………………………………….. 77

По пътя към Трулския събор……………………………………………………. 79

Законотворчество…………………………………………………………………… 85

Какъв е статутът на събора в Трул?…………………………………………. 98

Вероизповедание, монетосечене и политика ………………………….. 105

Заключение…………………………………………………………………………… 107

Глава ТРЕТА.

Илирик, Панония и Южна Италия

в папската политика през Късната античност

и ранното средновековие…………………………………………… 109

Източен и Западен Илирик…………………………………………………….. 109

Илирийските Църкви между Рим и Константинопол ……………….. 115

1. Въпросът за Източен Илирик ………………………………………… 115

2. Прехвърлянето на Илирик, Сицилия и Калабрия …………….. 118

3. Панония и България в папската

и византийската политика …………………………………………………. 124

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образът на император Ираклий

в историографията, литературата

и изобразителното изкуство…………………………………………………….. 133

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Кой е Погонат?………………………………………………………………………… 152

ПРИЛОЖЕНИЕ III

За един уникален солид и двама узурпатори……………………………. 155

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Папско монетосечене………………………………………………………………. 160

Приложение V

Никита Хартофилакс за схизмата

и греховете на Рим…………………………………………………………………… 163

Приложение VI

Поздравително слово обръщение

на светите отци, събрали се в Константинопол,

в залата Трул на императорския дворец,

до преблагочестивия василевс Юстиниан……………………………….. 177

иЛЮСТРАЦИИ………………………………………………………………………. 180

избрана библиография 187

Също може да ви хареса…