-10%

Родствени отношения в българския юнашки епос

18.00 лв.

Автор : Николай Вуков
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 9786192452278
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 245
Език : български

Изчерпан

Описание

Второ издание .
Книгата е първото цялостно проучване на системата от родствени отношения в българската епическа традиция . Трудът представя различни отношения на кръвно , брачно и символично родство в българския епос и ги анализира с оглед на тяхното съдържание , смисли и функции в епическия контекст . Откроена е клчовата роля , която тези отношения имат в задаването на основни теми , мотиви и сжетни ситуации в българската епическа традиция . Изследването се опира на богата теоретична литература и запълва съществена празнота в общотеоретичните трудове върху родството , както и в литературата върху юнашкия епос .

Също може да ви хареса…