-10%

Родството и роднинските названия в българския език / семантика и лексикографско представяне /

9.00 лв.

Автор : Цветелина Николова Георгиева

Издателство : Авангард Прима

ISBN : 9786191607129

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 214

Език : български

Изчерпан

Описание

Тази книга е първото монографично изследване , в което се анализира детайлно лексикалната семантика на близо 1200 общоупотребими , необщоупотребими / предимно диалектни / и остарели роднински названия в българския език с акцент върху тяхното представяне в тълковните речници . Съвкупността от всички единици от лексикалносемантичното поле “ роднини “ е представена като структура със сложна организация и богат състав , която е в пряка връзка с родствената система на българите . Предлагат се различни класификации на роднинските названия и примерни речникови статии . Съставен е семантичен речник и словник минимум на 111 имена на конкретни лица роднини .