Русия, Атон и Рилският манастир /XI – началото на XXв./

20.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Фондация Българско историческо наследство

ISBN : 978-954-8536-21-9

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 259

Език : български

Описание

Многовековните контакти на Русия с монашеските братства ва Атон и Рилския манастир неведнъж са били обект на проучвания с разнообразен тематичен и хронологически обхват в нашата историография. Наред с това обаче следва да признаем, че тази сложна проблематика изисква едно съвременно осмисляне, основано върху добросъвестно опознаване на достигналите до нас исторически извори.
Целта на настоящото издание е да предложи на българския читател една представителна колекция от различни по жанр, език и насоченост писмени свидетелства за духовните, политическите и културните връзки на Русия и руското общество с Атон и Рилския манастир от XI до началото на XX в. Чуждоезичните текстове се публикуват в превод, а българските – с нормализиран правопис. Възприетата от нас по-обща интерпретация на изворите и отразените в тях исторически събития е изложена във встъпителната студия.
СЪСТАВИТЕЛИ: Ангел Николов, Тина Георгиева, Йоанна Бенчева