РЪКОВОДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ КАЗУСИ

12.00 лв.

Автор : Колектив

Издателство : Сиби

ISBN : 978-954-730-902-9

Година : 2014

Корица : мека

Страници : 128

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-730-902-9 Категории: ,

Описание

< В изданието са дадени насоки за решаване на казуси, които поставят въпроси за приложението на материалното наказателно право. Такива казуси се решават в хода на подготовката на студентите по дисциплината „Наказателно право на Република България“, при полагане на семестриални и държавни изпити и изпити за постъпване на работа в органите на съдебната власт или за придобиване на адвокатска правоспособност. Предложени са алгоритъм за решаване на най-често срещаните наказателноправни казуси, възможна структура на изложението и обосновка на решението по тях. Целта на авторите е да провокират читателите към преосмисляне на придобитите знания в областта на наказателното право през призмата на реални житейски ситуации, пресъздадени под формата на казуси, да ги улеснят в подготовката за полагане на изпит под формата на решаване на казус и в по-нататъшната им професионална реализация. Лазар Груев е професор по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по право. От 2003 до 2007 г. е съдия в Конституционния съд. През 2007 г. е избран за председател на Върховния касационен съд.

Ралица Илкова е главен асистент по наказателно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по право.

Лазар Груев и Ралица Илкова са автори на три издания на сборници с казуси по наказателно право (2005, 2007 и 2013 г.).