Ръководство по висша математика . Първа част

15.00 лв.

Автор : Камелия Колева
Издателство : КЛМН
ISBN : 9789548212069
Година : 2017
Корица : мека
Страници : 204
Език : български

Описание

Ръководството е предназначено за студентите от всички специалности на НВУ „Васил Левски“ и се базира на дългогодишния опит на автора като преподавател по основни математически дисциплини във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НВУ „Васил Левски“. Изложението е достъпно и цели да подпомогне както работата по време на семинарните занятия, така и самостоятелната подготовка на студентите. Ръководството е подходящо и за други висши учебни заведения, където материалът се изучава с подобен обем, а също и за профилирани паралелки по математика в средното училище.
Съдържание :
Предговор
1. Елементи от линейната алгебра
1.1. Детерминанти на матрици
1.2. Матрици и действия с тях
1.3. Системи линейни уравнения
2. Елементи от аналитичната геометрия
2.1. Действия с вектори
2.2. Уравнение на права в равнината
2.3. Уравнение на равнина и права в пространството
3. Диференциално смятане на една променлива
3.1. Граница и непрекъснатост на функция
3.2. Производна на функция
3.3. Теореми на Рол, Лагранж, Коши и формула на Тейлър
3.4. Правило на Лопитал
3.5. Намиране на асимптоти към графика на функция
3.6. Изследване на функция
Отговори

Също може да ви хареса…