-10%

Сборник научни изследвания в чест на проф. Цанка Цанкова

23.40 лв.

Издателство : УИ“Св. Климент Охридски“

ISBN : 9789540753959

Година : 2022

Корица : твърда

Страници : 341

Език : български

 

Изчерпан

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

Професор Цанка Цанкова – биобиблиография / 7

Красимира Средкова – Трудови права на бащата / 19

Екатерина Матеева – Развитие на съдебната практика по разрешаване на родителски разногласия относно пътуване на детето в чужбина и издаване на необходимите лични документи / 42

Малина Новкиришка-Стоянова – „Mater semper certa est, pater is est quem nuptiae demonstrant“ / 116

Валентина Попова, Борислав Ганчев – Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл. 496, ал. 1 ГПК за възлагане на недвижими имоти при публична продан в производство за принудително изпълнение / 160

Венцислав Стоянов – Сделки на управление и сделки на разпореждане / 172

Павел Сарафов – Правни особености на държавната собственост / 190

Анна Станева – Приемане на наследството по опис (Някои дискусионни въпроси) / 205

Галина Димитрова – Принципът за осигуряване на най-добрия интерес на детето при прекратяване на настаняването извън семейството / 234

Красимир Димитров – Нотариалноправни проблеми при удостоверяването на брачен договор и вписването му в имотния регистър / 255

Венцислав Л. Петров – Необходими промени в режима на законовата солидарност между съпрузи за задължения, поети за нужди на семейството / 265

Анна Чолакова – Правна характеристика на правото на наследяване / 285

Петър Топуров – Несъвършенствата на правната уредба на Семейния кодекс относно преобразуването на лично имущество при законовия режим на общност / 298

Никола Йовчев – Видовете завет и техните практически особености / 312

Яна Владимирова – Произнасянето на съда в брачното производство по последиците от прекратяване на брака по отношение на дете, родено преди сключването му / 324

Също може да ви хареса…