-10%

Сборяново. Том IV. Икономическите връзки на гетската столица Хелис по данни от амфорната тара

31.50 лв.

Автор : Тотко Стоянов , Калин Маджаров , Анелия Божкова

Издателство : Исторически музей Исперих

ISBN : 978-954-92975-3-9

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 288

Език : български , английски

Описание

Съдържание

I. Въведение

I.1. Гетската столица Хелис (?) в Сборяново — обща характеристика

I.1.1. Основни резултати от проучванията 1983—2013

I.1.2. Резултати от проучванията 2014—2016

I.2. Цели и обхват (граници) на изследването

II. Коментар на импорта по комплекси и центрове

III. Амфорните печати от некрополите на града

IV. Речната мрежа в Североизточна Тракия и потенциалът ѝ като транспортна система през Класическата и Елинистическата епоха

V. Икономическите връзки на Хелис по данни на амфорните печати

VI. Каталог на печатите

I. Тасос

II. Синопе

III. Хераклея Понтика

IV. Родос

V. Книд

VI. Кос

VII. Акант

VIII. Менде

IX. Група Парменискос

X. Икос

XI. Парос

XII. Самотраки

XIII. Енос

XIV. Херсонес

XV. Месамбрия Понтика

XVI. Еритре

XVII. Печати с предполагаем произход от Родос и родоската перея

XVIII. Печати с предполагаем книдски произход

XIX. Печати, за които е трудно да се предположи център на производство

XX. Анепиграфни печати

Карта на производствените центрове с импорт в Сборяново

Цветни илюстрации

Таба с графични илюстрации на амфорни фрагменти с печати

Съкращения

Литература

Приложения

Таблица 1. Тасоските печати от Сборяново — хронология и статистика

Таблица 2. Актуални хронологически системи на тасоските печати

Таблица 3. Актуални хронологически системи на синопските печати

Таблица 4. Хронология на родоските магистрати и фабриканти от Сборяново

Интерпретация на лабораторни анализи от проби с енглифични печати

1. Печати с легенда ΉΡΑ(-)

2. Сравнителен статистически анализ (проверка на хипотеза)

Индекс на имената