Свети Атанасий Александрийски (Велики). Трето слово против арианите. Изследване и издание на текста

28.00 лв.

Автор : Пиринка Пенкова

Издателство : Валентин Траянов

ISBN : 978-954-9928-71-6

Година : 2016

Корица : Твърда

Страници : 544

Език : български

Описание

Целта на това издание е да въведе в научно обращение Третото слово на Атанасий по превода на Константин Преславски от най-стария известен препис – ръкопис 968 в сбирката на Погодин. Изданието на текста е придружено от гръцки текст по изданието на Мин и с разночетения от последното издание на Словото от Тец и Вирва. Идентифициран е гръцкият извор на славянския превод по разночетенията от гръцките ръкописи като ръкопис от смесена гръцка традиция. Изнесен е историческият материал от Третото слово, на който се основава датирането на Атанасиевото слово. Изданието е придружено от списък на библейските цитати и индекс на словоупотребите.