Светогорски теми в изкуството по българските земи (XVIII–XIX в.)

45.00 лв.

Автор : Иванка Гергова
Издателство : Институт за изследване на изкуствата – БАН
ISBN : 978-619-7619-20-1
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 292
Език : български

Описание

    Постоянните и интензивни двустранни духовни и културни връзки между атонските манастири и населяващите българските земи християни довеждат до появата на един тематичен слой в православното изкуство, включващ „светогорски“ сюжети. В книгата са разгледани реплики на светогорски чудотворни икони, образи на светогорски светци, изображения на чудесата на архангелите в манастира Дохиар в паметници от днешна България. Част от изображенията в книгата се публикуват за пръв път.
    Поклонническата традиция играе ключова роля за появата на тези произведения — част от тях са донесени от поклоннически пътувания, други са работени от местни майстори, често използвали като модел светогорски гравюри.
Съдържание
Увод
Реплики на светогорски чудотворни икони в България
Богородица Троеручица
Богородица Портаитиса
Достойно ест
Богородица Икономиса
Богородица Скоропослушница
Богородица Ватопедини/Есфагмени/Заклана
Богородица Парамития—Ватопедска
Богородица Млекопитателница
Тихвинска плачеща
Копривщенската икона
Чудотворни икони на манастира Зограф
Светогорски светци
Св. Симеон и св. Сава Сръбски
Дохиарски чудеса на архангелите
Заключение
Литература
Athonite Subjects in the Art across the 18th-19th-Century Bulgarian Lands

Също може да ви хареса…