-10%

Светът за македонските българи

44.10 лв.

Автор : Димитър Димитров
Издателство : Изток – Запад
ISBN : 9786190110910
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 240
Език : многоезично

Описание

Македонското въстание, така дълго подготвяно от агитаторите, най-после е в пълен разгар. Само българите от областа са въстанали; гърците са пасивни, а албанците –  активни на страната на турците.
The Macedonian revolt, so long worked up by the agitators, is at last in full swing. It is only the Bulgarians in the province who have risen; the Greeks are passively and the Albanians actively on the Turkish side.
THE SPHERE, 1903
Битолският вилает се превърна в център на въстаническото движение и сега там са съсредоточени повече от където и да е другаде онези български чети, които бродят от живописното Островско езеро до Шар планина.
Il vilayet di Monastir diventò il centro del movimento insurrezionale, e ivi più che altrove vi sono ora concentrate le bande, quelle bande bulgare che scorazzano dal pittoresco lago di Ostrovo fino al Tchar-Dag.
L`ILLUSTRAZIONE ITALIANA,  1903
Не е изключено въстанието да обхване цялото българско население на Македония.
On pense que l’insurrection serait bien près alors de comprendre toute la population bulgare de la Macédoine.
L`ILLUTRATION,  1903
Македонските българи трябва да бъдат оценявани по техния кураж и тяхната решеност да се борят за нещо по-добро. С историята на тяхната десетгодишна борба те са заслужили нашите симпатии.
The Bulgarians of Macedonia are to be judged by their courage and their determination in striving for better things. The history of their ten years` struggle is their title to our sympathy.
MACEDONIA
ITS RACES AND THEIR FUTURE, 1906

Също може да ви хареса…