-10%

Светът, който живеем: граници и хоризонти

26.10 лв.

Автор : Едмунд Хусерл
Издателство : Критика и хуманизъм
ISBN : 9789545872440
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 306
Език : български

Описание

„Произходът на геометрията“ и други ръкописи към света на живеенето
Тази селекция от текстове е ценно средство за философи, социолози, културни теоретици и историци, психолози и за всеки любознателен човек, изкушен от високата хуманитаристика.
Е. Хусерл е основател на една от най-влиятелните мисловни традиции на ХХ в. и съвремието: феноменологичната.
В този сборник сме подбрали негови работи, в чиято сърцевина са два забележителни ръкописа:
Първият е Произходът на геометрията, който акцентира върху историческата рефлексия във феноменологията. Хусерл изследва културното смислообразуване – процес, придобиващ езиково „живо тяло“ в традицията, която се оказва колкото пренасяща смисъл, толкова и „забравяща“ произхода си. Показва се как през нейните пластове се търси примордиалният смислов хоризонт, или „светът, който живеем“ (както сочи нашето заглавие). Междувременно се засяга цял спектър феноменологични проблеми. Този текст ще бъде допълнен в каталога на издателството с
легендарния коментар към него от Жак Дерида.
Другият ключов текст тук е Философията и кризата на европейското човечество. В него Хусерл тества своя исторически метод по теми като съдбата и духа на Европа, смисъла и ролята на философията и рефлексията изобщо.
В добавка сме подбрали няколко ръкописа от същия период, които насочват към разнообразни културни практики и феномени по пределите на света, който живеем: интерсубективността, науката, несъзнаваното.
Съдържание :
Кольо Коев:
Хусерловите ръкописи към света на живеенето: рефлексията, която предизвиква сама себе си / 7
Произходът на геометрията / 27
Предговор към продължението на Кризата (към Кризата III A) / 71
Унаследяване, модуси на унаследяване, традиция / 95
Основополагащи изследвания на феноменологичния произход на пространствеността на природата / 109
Светът на живото настояще и конституцията на околния свят извън изживяваното тяло / 139
Inspectio sui: персонално Аз и срещуположеността на нещата / 179
Персонално Аз и околен свят / 185
Азът и неговата срещуположеност / 201
Обективност и стил на света на опита / 209
Светът на живеенето като хоризонт и целевият характер на света на науката / 225
Ойген Финк: Към проблема за „несъзнаваното“ / 235
Културни образувания и тяхната историчност / 241
Кризата на европейското човечество и философията / 251

Също може да ви хареса…