Св. Йероним и св. Августин – просопографски портрети и писма до / и за / жени

13.00 лв.

Автор : Румен Ж. Бояджиев

Издателство : Парадигма

ISBN : 9789543264216

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 176

Език : български

Описание

Studia Slavico – Byzantina et Mediaevalia Europensia , vol. XIII . Център за славяно – византийски проучвания “ Проф. Иван Дуйчев “ при СУ “ Св. Климент Охридски “

В книгата са поставени редом две фигури на ран­ни християнски духовници и книжовници, без които църковна­та история би трябвало да се пренапише наново: Йероним от Стридон и Августин от Хипон.
Не е стояла ди­лемата коя светла християнска личност да се ситуира на първо място: и двамата клирици са „облажавани“ от западната, латин­ска църква (а и от източната), но все пак св. Йероним прекарва немалко години в гръцкия Изток, в пряк досег с изворите на източната духовна традиция. Това е една от причините да се разположи на първо място неговия портрет. Епископът Августин завинаги остава изцяло в плен на „късния“ латински виртуозен изказ.