Св. Климент Охридски. Живот и дело

25.00 лв.

Автор : Илия Илиев

Издателство : Фондация „Българско историческо наследство”

ISBN : 978-954-91983-5-5

Година : 2010

Корица : мека

Страници : 262

Език : български

Описание

Настоящото монографично изследване има за цел да очертае по-пълно и по-релефно образа на българския първоучител Климент Охридски и да направи по-точна преценка на неговите разностранни заслуги към българската култура през Средните векове. Книгата притежава класическа триделна структура. В първа глава са анализирани изворите, послужили за основа на изследването, както и досегашните постижения на българските и чуждестранните учени по темата. Втора глава представлява най-пълният правен досега очерк за живота и делото на свети Климент — от неговото рождение до края на дните му през далечната 916 г. В трета глава са анализирани творческите постижения и книжовното наследство на великия просветител в различните жанрове на старобългарската литература, в повечето от които той се оказва първопроходник. Като приложения са публикувани пълни преводи на двата фундаментални писмени извора за живота и делото на Климент Охридски — неговото пространно житие, дело на охридския архиепископ от XI в. Теофилакт Български, и краткото животоописание на светеца, написано през тринадесетото столетие от друг мастит предстоятел на охридската архиепископска катедра — Димитър Хоматиан.