Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език

30.00 лв.

Автор : Маргарита Младенова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4494-0

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 872

Език : български

Описание

Съдържание

Увод

Глава І. Конструиране на лексико-семантичното поле

Глава ІІ. Ранен период — глаголите за притежание, засвидетелствани в най-старите славянски текстове

1. Старобългарско състояние

2. Прачешко състояние

3. Староруско състояние

Глава ІІІ. Лексико-семантичното поле на притежанието засвидетелствано в текстове от ХІV в.

1. Български език. Троянска повест

2. Чешки език. Хроника на т. нар. Далимил

3. Руски език. Афанасий Никитин и Сказание о Дракуле воеводе

Глава ІV. Лексико-семантичното поле на притежанието засвидетелствано в текстове от ХVІІ в.

1. Български език. Тихонравов дамаскин

2. Чешки език. Я. А. Коменски. Лабиринтът на света и раят на сърцето

3. Руски език. Житие на Алексий Човек Божи

Глава V. Съвременно състояние на лексико-семантичното поле на притежанието

1. Български език. Д. Димов. Тютюн

2. Чешки език. Я. Хашек. Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война

3. Руски език. М. Булгаков. Майстора и Маргарита

Глава VI. Непосесивни значения на глаголите от семантичното поле на притежанието

1. Употреби на посесивни глаголи с екзистенциална функция

2. Употреби на посесивни глаголи с граматична функция

3. Фразеологични употреби на посесивните глаголи

Заключение

Библиография