СЕМЕЕН КОДЕКС. ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР

48.00 лв.

Автор : Колектив

Издателство : Труд и право

ISBN : 978-954-608-222-0

Година : 2015

Корица : твърда

Страници : 544

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-608-222-0 Категории: ,

Описание

Изданието съдържа приложен тематичен коментар на Семейния кодекс с акцент върху най-важните и проблемни въпроси на правоприлагането, с подробен анализ на новата, на постоянната и на противоречивата съдебна практика, както и на тълкувателните решения на ВКС в областта на семейното право.

В обосновката на съдебните актове се разкрива връзката и синхронът на разпоредбите на Семейния кодекс с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс и Административнопроцесуалния кодекс.
Публикуваните съдебни решения са по най-различни житейски казуси, засягащи всички семейноправни отношения, в това число уреждането на имуществените спорове между съпрузи и бивши съпрузи, решаването на въпросите, отнасящи се до ненавършилите пълнолетие лица, осиновяването, родството, произхода и др. Тяхното разнообразие от фактическа и правна страна дава подходящ материал за преодоляване на колебания и грешки, за търсене на отговор на възможни и спорни хипотези.

Настоящото издание е предназначено за практикуващи юристи – съдии, адвокати, нотариуси; преподаватели и студенти в юридическите факултети на висшите учебни заведения.

Също може да ви хареса…